www.mkbarcika.hu   A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült!
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Főoldal
Szolgáltatások
Tevékenységeink
Támogató szolgálat
Dokumentumok
Jogszabályok, linkek
Hírek, aktualitások

Legfrissebb híreink

"Szívem szerelme" rendezvény

2021-08-03 4:08
Július 14-én a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete tartott egy nagyon forró és jó hangulatú eseményt a Hotel Lukács rendezvénysátrában. [tovább »]

Rokkantsági nyugdíjrendszer – gyakorlati tudnivalók a kompenzációról

2021-06-23 4:00
A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításának károsultjai számára a kompenzáció vagy a megismételt állapotvizsgálat közötti választás lehetőségét biztosító rendelkezések 2021. július 1-jén lépnek hatályba. [tovább »]

A MEOSZ elérte, hogy meghosszabbítható az elhalasztott műtét miatt lejáró táppénz

2021-06-14 4:12
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) fellépése nyomán kormányzati intézkedés történt annak érdekében, hogy ne maradjon ellátás nélkül, akinek a járvány miatt elhalasztott műtét következtében lejár a táppénze. [tovább »]
Akadálymentesítési támogatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

Jogosultak köre
A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy az élettárs.

Mit kell tennie
A kérelmet a hitelintézethez szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel.

Benyújtandó dokumentumok
1. Az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, szükséges.

2. a mozgáskorlátozottságot igazoló iratokat, melyek a következők lehetnek:

 1. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozattal, vagy
 2. a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
 3. a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával, vagy
 4. a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával
 5. a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.
3. Az akadálymentesítési munkák műszaki leírását,

4. Az építés költségét tartalmazó költségvetést,

5. Hozzájárulást arról, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldheti,

6. A támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együtt költöző családtag(ok) nyilatkozatát, a lakástulajdonról, állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról.

Fizetési kötelezettség
A hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját (6250 Ft) kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

Eljáró szerv
Hitelintézet.

Felettes szerv/jogorvoslat
Elsőfokon a lakóhely szerinti járási hivatal, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Vonatkozó jogszabályok
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Fogalmak
Akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

Mozgáskorlátozott személy:

1.) a mozgásszervi fogyatékos személy, vagy

2.) súlyos mozgáskorlátozott személy.

Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a személy, aki

 • mozgásszervi fogyatékosnak minősül (fogyatékossági támogatást kap)
 • a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult mozgásszervi fogyatékosságban szenved,
 • a közlekedőképességében súlyosan akadályozott (ezt a közlekedőképesség és vagy egyéb orvosbizottsági papírokkal tudja alátámasztani)
Mozgásszervi fogyatékossággal élőnek azt a személyt kell tekinteni, aki

 • állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
 • mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy
 • meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
Mozgáskorlátozott lehet

 • az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet, valamint a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően.